Om Nordic Estate

Nordic Estate AS er et eiendomselskap etablert 2008

Nordic Estate AS har som hovedoppgave å eie og utvikle eiendom,
herunder også utvikling av større og mindre tomtearealer.